Làm sạch và thông tắc đường ống, cống thoát, chậu rửa bát ...