Thông báo tăng giá các sản phẩm thương hiệu Dr.C

Thông báo tăng giá các sản phẩm thương hiệu Dr.C

08/12/2021

admin

1412 lượt xem

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022.


THÔNG BÁO

(V/v: Điều chỉnh giá sản phẩm Dr.C)

Kính gửi: Quý Khách Hàng

Công ty Cổ Phần Dịch vụ & Thương mại Nhuận Phát xin chân thành cảm ơn khách hàng đã hợp tác với Công ty trong suốt thời gian vừa qua. Công ty Cổ Phần Dịch vu & Thương mại Nhuận Phát xin kính chúc quý khách hàng một mùa kinh doanh thắng lợi.

Công ty Cổ Phần Dịch vụ & thương mại Nhuận Phát xin gửi tới Quý khách hàng bảng điều chính tăng giá một số sản phẩm Dr.C. Do tình hình thì trường biến đồng, thuế phí tăng cao, chi phí nhân công, giá nguyên vật liệu đầu vào đều tăng mạnh dẫn đến giá thành sản phầm nhập tăng cao và giá thành sản phẩm tăng.

Vì vậy Công ty chúng tôi xin thông báo đến Quý khách hàng việc điều chỉnh giá sản phẩm như sau:

  • Giá sản phẩm: Tăng giá can 5l áp dungj từ ngày 20/01/2022
  • Với các dung tích khác được điều chỉnh giá bắt đầu từ ngày 01/02/2022

Công ty chúng tôi làm thông báo này xin gửi tới Quý khách hàng được biết để có kế hoạch nhập hàng và thanh toán, đảm bảo cho việc hợp tác giữa Công ty và Quý khách hàng.

Công ty gửi Quý khách hàng bảng giá mới của sản phẩm kèm theo bảng thông báo này.

Công ty Cổ Phần Dịch vụ & Thương mại Nhuận Phát xin Trân trọng thông báo tới khách hàng và chúc hợp tác phát triển.

 

CÔNG TY CP DV & TM NHUẬN PHÁT                                    
Giám đốc                                                                  

 

 

                Nguyễn Thu Giang                                                    

 

 

 

 

 

    #drc #chuyengialamsach #B88 #S90 #4G #5l #thongbaotanggia #KhuongDuy